Vortebehandling

Vorter skyldes en virus og er derfor smitsomme. Smitten fremkommer især fra riste og gulve i baderum (fugtige miljø).

Nyhenviste patienter tilses af læge, hvorefter der lægges en behandlingsplan for behandling i klinikken (beskæring, flydende kvælstoffrysninger, Canthacur penslinger, Aldara creme, fotodynamisk terapi).

Patienten instrueres også i hjemmebehandling. Verrucid er særligt velegnet til hjemmebehandling:

Hudområdet med vorten blødgøres i varmt vand og tørres, Verrucid smørres på vorten og skal tørre i 2 minutter.
1-2 gang om ugen fjernes Verrucidrester og dødt væv efter blødgøring i varm vand ved at skrabe, slibe eller beskære vorten.
Der kan også bruges salicyllak, hvor behandlingen så vidt muligt gentages hver aften.

Copyright Monika Gniadecka